כלי חד פעמי או כלי רוחני ? גל או גילולים? #קבלה

7

כלי חד פעמי או כלי רוחני ? גל או גילולים? #קבלה