תוכי או מלאך ? קוף או אדם ? חול או חיל ?

תוכי או מלאך ? קוף או אדם ? חול או חיל ?