הנקודה הפנימית – דבקות באלוקות בקיצור דקיצור

0

יום ה' 18:45 בבית המדרש