הנקודה הפנימית – דבקות באלוקות בקיצור דקיצור

יום ה' 18:45 בבית המדרש