רבי יעקב אבוחצירא – הפשט עושק את האדם לס"מ

רבי יעקב אבוחצירא – הפשט עושק את האדם #אביר #יעקב