רבי יעקב אבוחצירא – חושך ואפלה בר מינן

רבי יעקב אבוחצירא – חושך ואפלה בר מינן