רבי יעקב אבוחצירא – חושך ואפלה בר מינן

3

רבי יעקב אבוחצירא – חושך ואפלה בר מינן