אביר יעקב אבוחצירא – התורה משקה את הנפש

אביר יעקב אבוחצירא – התורה משקה את הנפש