#אביר #יעקב #אבוחצירא – הקנין האמיתי של האדם

2

#אביר #יעקב #אבוחצירא – הקנין האמיתי של האדם – סודות התורה