אביר יעקב אבוחצירא – בפיך ובלבבך לעשותו

רבי יעקב אבוחצירא האביר יעקב – בפיך ובלבבך לעשותו #חשיבות #לימוד #הקבלה