מה ההבדל בין נברא גשמי לרוחני ? #קבלה

קבלה – חכמת הקבלה #תורת #קבלה