מהי דבקות באלוקות בקיצור דקיצור ? #קבלה

4

קבלה – חכמת הקבלה #תורת #קבלה