מהו אין מקרא יוצא מידי פשוטו? #קבלה

קבלה – חכמת הקבלה #תורת #קבלה