מהו אין מקום ברוחני? #קבלה

קבלה – חכמת הקבלה #תורת #קבלה