מדוע אין מחשבה תפיסא בה כלל וכלל ? #קבלה

קבלה – חכמת הקבלה #תורת #קבלה