קבלה -חול או שבת? חרון אף או ?

1

קבלה – פראנה או פרנה? חול או שבת?, הבורא לא מתבלבל