קבלה – אין מקרא יוצא מידי פשוטו? מהו אין מקום ברוחני?

קבלה – אין מקרא יוצא מידי פשוטו? מהו אין מקום ברוחני?