קבלה – מדוע אין מחשבה תפיסא בך כלל וכלל?

0

קבלה – מדוע אין מחשבה תפיסא בך כלל וכלל?