קבלה – חורבן הבית ב 60 שניות -6

#קבלה #תודעת הנסתר #חכמת #הקבלה