קורס פתיחה לפירוש הסולם

“פתיחה לפרוש הסולם” זהו ספר הבאר כללים ומושגים הנצרכים להבנת לימוד הזוהר הקדוש עם פרוש הסולם. הספר מדבר בעיקר בשפה קבלית, ומתאים יותר למתקדמים המונחים בלימוד הפנימיות. הספר כולל 88 אותיות.


פתיחה לפירוש הסולם - אותיות א'-ג' \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות ד'-ה' \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות ו'-ז' \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות ח'-י"א \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות י"ב-י"ד \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות ט"ו-י"ז \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות י"ח-כ' \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות כ"א-כ"ג \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות כ"ד-כ"ו \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות כ"ז-ל"ב \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות ל"ג-ל"ה \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות ל"ו-ל"ח \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אות ל"ט-מ"ב \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אות מ"ג \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות מ"ד-מ"ה \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות מ"ו-מ"ט \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות נ'-נ"ג \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות נ"ד-נ"ו \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות נ"ז-ס' \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות ס"א-ס"ה \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות ס"ו-ס"ט \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות ע'-ע"ב \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות ע"ג-ע"ה \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות ע"ו-ע"ט \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות פ'-פ"ג \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אותיות פ"ד-פ"ז \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אות פ"ח, חלק א' \ הרב אדם סיני שליט"א

פתיחה לפירוש הסולם - אות פ"ח, חלק ב' \ הרב אדם סיני שליט"אשתף אותנו

לתגובות היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו

להשאיר תגובה

Or