שאלה: מדוע אנו מחזיקים פרי דוקא ביד ימין כאשר מברכים בורא פרי העץ?

תשובה:

אחזקת הפרי ביד ימין סימן היא שהברכה מצויה בימין בבחינת חסדים ולא בשמאל. השמאל כאשר עומד מצד עצמו הוא שורש הקלקול והוא התודעה השמאלית המחלקת ומפרידה. הימין הוא התיקון בבחינת האמונה , הכלל המחבר את כל הפרטים. הברכה היא בבחינת האות ב' בסוד "עולם חסד יבנה". דהיינו כל העלמה שאנו מתעסקים איתה שהיא בבחינת השמאל, שהיא אחראית פרט להפרדה גם על קבלת התענוג, צריכה היא תיקון, והתיקון הוא בימין בבחינת האמונה. כך בונים עולם, כך בונים את השמאל.

בתורות המזרח היו מעדיפים לוותר על השמאל אנו מעדיפים לתקנו ולכן צריכים פעולה גופנית כדי שיהיה תיקון, אצלם הנזירות תתקן, אצלנו האכילה דווקא עם התיקון דכוונת הימין היא שתתקן.

מה שיעקב סיכל ידיו, הוא ששם יד ימין  על אפרים(לא על בנימין) היות ואפרים הוא בחינת חכמה קו שמאל מלשון פריה, ומנשה הוא מדרגת נשמה(אותיות מנשה) והוא צריך את התיקון הנגדי של השמאל. הימין של יעקב שהוא בבחינת ראש שממנו מושפעות הברכות על השמאל המתברך שהוא אפרים והשמאל של יעקב על הימין שהוא מנשה.

השמאל אצל הנברא גדול מהימין היות שהוא מייצג את מטרת הבריאה. ולכן אפרים גדול ממנשה. מנשה יצא לפני אפרים כי צריך להקדים תיקון הבריאה שהוא חסדים (בבחינת נשמה) קודם מטרת הבריאה שהוא קבלת אור החכמה בבחינת התענוג השלם בבחינת עץ הדעת.