שאלה: "החטא הקדמון"

223

האם "החטא הקדמון" היה אירוע חד פעמי או תהליך של התפתחות האנוכיות של האנושות עד שתחושת הנפרדות הפכה להיות התפיסה המובילה בנפש האדם?

תשובה:

אין העדר ברוחניות. החטא הוא קיום תמידי שאנו צריכים בתודעתנו להשיגו. 

היותו חטא הוא מכיוון שאנו תופסים אותו באופן נפרד מההתהוות הכללית.

הוא לכשעצמו , כפי שכתבת, בא לתת לנו את תחושת הנפרדות, או אם נדייק את תחושת הפרטיות.

אנו מצידנו צריכים להשתמש באותה פרטיות כדי לקשור אותה לתודעת הכלל, בבחינת השכינה הקדושה, שבה שוכנות כל נשמות ישראל.

נקראת גם כנסת ישראל, היות וכונסת כל נשמות ישראל. היא נקראת גם האני המשותף של כלל ישראל, אליה צריך לשאוף להתחבר וע"י כך להתדבק בע"ה בקב"ה.