שאלה: תשמיש קדושה

215

האם בגלל שאבותינו פעלו עם איזה תשמיש קדושה מסויים אזיי לכן נשאר איזשהוא התרשמות של זיכרון במוח שלנו היום?
תשובה:

לדברים מסוימים כן, אך רק היות שאבותינו הם אנחנו, דהיינו שורשים הקיימים בנפשנו, אך לא אבות גשמיים. הפעולות שמהן נגזרות הלכות או מנהגים בד"כ מבוססים על אידיאות רוחניות נעלות ומאוד מדויקות, ע"כ כדאי לאדם להתנהג על פיהם. עוד יש להבין שהמנהגים מקדמים את האדם יותר לרוחניות מאשר ההלכות. (אך רק אם הם כתוספת להלכות ולא בפני עצמם.