שאלה: פשטות העבודה של האדם בקריאת תהילים

שאלתי היא בנוגע לביטוים של הבעש"ט על פשטות העבודה של האדם בקריאת תהילים ובתפילה ובקיום מצוות גשמיות וידוע בזה שהאנשים הפשוטים זכו לקירוב גדול מצד הבעש"ט מדוע בדורנו על פי דרך הסולם זצ"ל אדם יכול להגיע

תשובה:

אדם פשוט, יכול להתקרב לה' יתברך בקריאת תהילים בלבד, רק בתנאי שאין לו אמצעים אחרים, אך אם יש לו ואינם מנצלם לא יוכל להתקרב. אם לאדם אין רגלים ומחליט להתקרב בזחילה לירושלים שכרו גדול מאוד, אך אם יש לו מכונית (את תורת בעל הסולם) ומתעקש לזחול, לא יגיע לעולם לירושלים בדרך זו.