בעל הסולם – ייחוד התורה, ייחוד השיטה

150

מדוע צריך לייחד את ההבדלים שבין התורות השונות? מדוע אסור לטשטש את השוני שבין הקבוצות השונות והדעות השונות? כיצד המחלוקת דווקא מקדמת? תשובת הרב אדם סיני לתלמיד בשיעור שאלות ותשובות.