בעל הסולם – ייחוד התורה, ייחוד השיטה

מדוע צריך לייחד את ההבדלים שבין התורות השונות? מדוע אסור לטשטש את השוני שבין הקבוצות השונות והדעות השונות? כיצד המחלוקת דווקא מקדמת? תשובת הרב אדם סיני לתלמיד בשיעור שאלות ותשובות.