קבלה – שנת שמיטה זה אמונה

מהי השבת ומה משמעותה בגידולי האדמה? כיצד שנת השמיטה מראה את הרעיון ההשקפתי שהבריאה כוללת גם זמן של שלמות, לאחר ששת שנות היגיעה? צפו בדברי הרב אדם סיני שליט"א על המשמעות הרוחנית של שנת השמיטה.