קבלה – ממתי קיימת התורה?

156

הרב אדם סיני שליט"א מברר מה השוני בין תורות המזרח ובין תורת ישראל הקדושה, וממתי בכלל קיימת התורה.