הדף היומי בזוהר הסולם – נח עמודים ע-עב (שיעור השקפה)

136

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams