החבר ישראל לנג מסכם זוהר נח עמודים נ"ב נ"ג

החבר ישראל לנג כותב.

שיעור מס' 393. כ"ה באב.
זהר פרשת נח עמ' נב- נג. מתוך דברי הרב אדם סיני שליט"א.

על מי אומר רבי שמעון שהם אטומים?

מי יושב בשער גן- עדן?

אלו לבושים צריכים להכין לעולם הבא?

אומר הזוהר הקדוש דבר מבהיל: "כמה אטומים הם בני אדם, שאינם יודעים ואינם משגיחים בדברי תורה אלא שמסתכלים בדברי העולם ורוח החכמה נשכח מהם." עניין ההסתכלות בדברי העולם הוא הקשר שהאדם יוצר עם דברי העולם הזה וזה גורם לכך שאור החכמה מסתלק מהאדם.

אומר לנו רשב"י כשהאדם מסתלק מעולם הזה הוא נותן חשבון לריבונו של עולם. החשבון אותו נותנים הוא: "מה עשית בעולם הזה"?

לאחר נתינת החשבון מגיעים לעולם האמת. שם פוגשים את אדם הראשון יושב בשער גן עדן. אדם הראשון בהיותו מייצג את  הכלל, בודק את האדם האם הוא אדם השייך לכלל או שלא. אותם צדיקים שחדלו מהתעסקות בעולם הזה בכך מנעו את עצמם מהגיהנם והטו את דרכם לגן עדן. לעומתם מי שפעל כמו חולדה שהתעסק רק בעולם הזה בכך אינו נמנע מהגיהנם.

כמו שיש לנשמה לבוש של גוף להתקיים בו בעולם הזה כך יש לנשמה לבוש בעולם הבא. הלבוש של עולם הבא מורכב משני דברים עיקריים שהם יראה ואהבה.

הצדיקים מתלבשים בלבוש הנקרא חלוקא דרבנן. לבוש זה נעשה מהליכה בדרך אמת, התעסקות בתורה וקניית קדושה אמיתית.