הרב קוק – אורות הקודש – שלטון הפנימיות והחיצוניות – שער א' פ

254

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams