מבוא לספר הזהר – אות י"ד הרב אדם סיני שליט"א

האות הנלמדת:
יד) אופן הב' שהיא צורה המלובשת בחומר, היא ג"כ השגה מבוררת ומספיקה לגמרי. כי אנו משכילים אותה מתוך נסיונות ממשים מעשיים, שאנו מוצאים אותם בהתנהגות כל חומר. ומבחינה זו באה לנו כל השכלתנו הגבוהה שאפשר לסמוך עליה לודאות.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams