הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים מה-מו (שיעור השקפה)

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – https://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מה למדנו היום?
למדנו על האותיות מ', ל' וכ', שגם הן עלו וביקשו מהקב"ה לברוא בהן את העולם.

באה האות מ' ומבקשת לברוא בה העולם, כי המלך הוא שמוליך את העולם, והיא ההתחלה של המלך ובה נקרא הקב"ה "מלך". אולם עונה לה הקב"ה: העולם צריך למלך ולא יפה לעולם לעמוד בלא מלך, ולכן שובי למקומך ולא בך יברא העולם. דהיינו, "אם תעלי לראש, מה יהיה עם הגוף בלא החסד"?

החסד בא לתאר את המלוכה ע"י מעבר מקטנות לגדלות. כדי שיתגלה אור המלך בעולם, הוא צריך להתגלות דרך החסד, שהיא המלך של כל הבחינות התחתונות בעולם, להיותה הבחינה המופשטת ביותר. כי חסד הוא בחינת התפשטות, כפי שרואים שבכל חומר יש את הצורה, שהיא המופשטת. לדוגמא, ניתן לראות בכוס את צורת הכוס, שהיא הדבר המופשט שבה.

אולם עונה לה הקב"ה: את צריכה את כסא כבודי (האות כ'), שעל ידו יכול להתגלות אור המלך. ואת צריכה גם את הקשר אל התחתונים (האות ל'). דהיינו, המופשטות אינה יכולה להתגלות לבדה, מבלי משהו שיחזיק אותה. לא ניתן לתת תשובה מופשטת לאדם, מבלי להלביש אותה בדבר מעשי.

כמו כן, למדנו כי המ' צריכה להתגלות דרך ל'. האות ל' היא ההכרה העליונה דרכה תופסים את האור העליון. היא האות היחידה היונקת מההכרה העליונה, ויכולה לקבל את האור העליון שבתחילה מופשט, אולם בפיתול נכון יכול לרדת למטה. ל' היא האות היחידה העולה למעלה מעל השורה, כדי לקבל את ההכרה העליונה, ואח"כ יורדת באלכסון בסוד חכמה וחסדים משולבים. זהו שילוב של הדברים באופן מאוזן, כך שניתן יהיה לקבל את אותה הכרה עליונה מופשטת. ולכן, האור הגדול הזה של המ', צריך להתקבל דרך ל', ואינו יכול לעמוד בפני עצמו.

לאחר מכן, באה האות כ' וירדה מעל כסא כבודו, נזדעזה ואמרה "טוב לפניך לבורא בי העולם כי כבודך אני". אולם כשירדה מעל כסא הכבוד, נזדעזעו מאתים אלף עולמות ונזדעזע הכסא, וכל העולמות נזדעזעו ליפול. ואמר לה הקב"ה לשוב למקומה, כי בה "כליה", ובה נשמעה כלה ונחרצה.

כאשר הקב"ה נותן את האור לאותה אות שעלתה לבקש על אותו חיסרון פרטי שמייצגת, מתגלה מדוע אינו יכול להיברא בה העולם. וכן רואים בכ', שנזדעזע הכסא והעולמות, כי אור החכמה אינו יכול להתגלות בתחתונים מבלי כ', שהיא המחברת בין העליון לתחתון (מלכות דעליון שהיא כתר דתחתון).

לכן, כאשר כ' מבקשת לברוא העולם על בחינת הכבוד, עונה לה הקב"ה שכאשר לוקחים את הכבוד, מזדעזעים העולמות. לכן אם כ' לא תשמש לתפקיד שלה — לקשר בין העליונים לתחתונים, לא יוכל להתגלות האור לתחתונים. אחד הפגמים בחינוך הוא כאשר אדם אינו נותן כבוד לעליונים שלו, אך בכך מזדעזעים כל העולמות. ולכן כאשר נותנים כבוד לחיצוניים, זהו דבר שאינו ראוי. ומשום כך, גם בה לא ניתן לברוא את העולם.