דף היומי בזהר הסולם – לך לך סז-סט (שיעור השקפה)

113

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams