דף היומי בזהר הסולם – לך לך עמודים עו-עח (שיעור השקפה)

210

סיכום קצר שנכתב ע"י אחד התלמידים:

הזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים ע"ו – ע"ח, כ"ז תשרי תשע"ה.

היות ואנו רוצים להתחבר לקב"ה אנו רוצים לדעת את מקור ההתחברות.
הזוהר הקדוש מספר לנו שישנם שבעה רקיעים, והם מבדילים בינינו לבין הקב"ה. רקיעים האלו לא נותנים לאור להתפשט למקום לא ראוי, הם אינם נותנים לשכינה להתחבר למקומות לא טובים.
אמנם הרקיעים נותנים גבול, אבל הם גם מגלים את כבוד ה' בעולם בגבול זה.
שבעת הרקיעים הם כנגד הספירות דאצילות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מעל הרקיעים האלו יש את הרקיע העליון שהוא בינה, שהוא מתחלק לשנים: בחינה עליונה שבה שנקראת אל"ה, ובחינה תחתונה שבה שנקראת מ"י.
הרקיע התחתון שהוא מלכות הוא סתום כאשר אינו אור, ואז גם אינו משפיע לעולמות בי"ע שמתחתיו. אבל כאשר הרקיע העליון משפיע לרקיע התחתון הארת חכמה, אז הופך הרקיע התחתון למשפיע אל העולמות שמתחתיו.
לכל אדם כדאי לגייס לעצמו אמונה בדרכי ה' ולהיות גאה בדרכי ה'!
מובא כאן רק סיכום קטן מתוך השיעור, להרחבה רבה – שמעו את השיעור…


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams