דף היומי בזהר הסולם – לך לך עמודים עט-פא (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים ע"ט – פ"א, כ"ח תשרי.

רוב העולם ישן מבחינה רוחנית. אברהם אבינו בא ואומר – צריך התעוררות בעולם. על זה נלחם אברהם. אברהם אבינו נלחם בכח הפרוד שיש בעולם.

בהתחלה חשב אברהם אבינו שצריך ללכת אחר השמש, כי היא מקור האור בעולם. לאחר מכן ראה שהשמש שוקעת ומגיע הלילה אז חשב שצריך ללכת אחר הירח, כלומר להגביר את כח ההשתוקקות שהוא הכח שיש בלילה. לאחר מכן ראה שגם הגירוי, ההשתוקקות, גם נגמרת, כמו שהתענוג שהיה מהשמש נגמר, אז הבין שיש משהו מעל שניהם. מעל החסרון ומעל התענוג.
יוצא אברהם משליטות העולם הזה של חסרון ותענוג, רגש ושכל וכד' והולך למקום אמוני. אז נגלה אליו ה'. אברהם אבינו רוצה להתעורר מתפיסות העולם הזה אל תפיסה שמעבר לעולם הזה ובזכות ההשתוקקות של אברהם לרוחניות – זכה ונגלה אליו הבורא.

האויב של האדם הוא התפיסה הגשמית המפרידה שגורמת לו לעבודה זרה, ויש רק דבר אחד שיכול לבנות את עולמו של האדם שלא יתמוטט לכאן ולכאן שהוא מדת אברהם, מדת החסד, שהיא הבסיס ליצירת האהבה. הויתור העצמי, הויתור על עצמך, היא בונה את האהבה, אח"כ תוכל להשתמש בעצמך בשביל האהבה, וגם מה שהבורא ברא וגם מה שאתה בראת – שתי השלימויות האלו יכולות להתחבר לאהבה שלימה.

כדאי לשמוע את השיעור המלא…


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams