כמה אני אדם???

כמה אני אדם???

כיצד כל אדם מזהה עצמו, מזהה את אושרו, האם לפי המצבים או לפי ההתייחסות שלו למצבים.
אדם אומר לעצמו, אם אהיה עשיר, בריא, יפה, חכם, נשוי, אבא, וכו'…. יהיה לי יותר טוב.
אני מבקש שנפגוש את האני ממקום אחר, שהרי ראינו עשירים, בריאים, נשואים, וכו'.. שממש לא טוב להם.

אם כך מה עושה את האדם ליותר מאושר?
תשובה- צורת ההתייחסות שלו למצבים

עתה יש לבחון את השאלה , כמה אני אדם ?
התשובה: לפי יכולת ההתייחסות שלי.

ישנן התייחסויות שליליות וישנן חיוביות.
התייחסויות שליליות כמו , כעס, דיכאון, מסכנות, עצב, ייאוש, וכו"… עושות אותי לפחות אדם.
התייחסויות חיוביות כמו , העצמה, השתלבות, גבולות, אידאה, שמחה, אהבה, וכו'… עושות אותי ליותר אדם.

עתה כאשר אנו יודעים את המטרה, צריכים להשקיע את חיינו בהגברת יכולת ההתייחסות שלנו, ולא בשינוי המצב. במקום לייצר מאמץ עצום בלהיות עשיר, בריא וכו' (אלה המצבים)
יש להשקיע את מרצנו בשכלול יכולת ההתייחסות שלנו למצבים המשתנים.