דף היומי בזהר הסולם – לך לך קו-קח (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך עמודים קו-קח, י' בחשוון תשע"ה

לאחר שרבי חגאי ורבי חייא באו לרבי אלעזר, מספר להם רבי אלעזר דברי תורה.

כתוב – "ה' בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ".

עד שברא ה' את התשובה – לא יכל העולם להתקיים. מה זה תשובה? להשיב את הרצון לה', כי את הרצון נתנו לאדם בהשאלה ואותו צריך להחזיר לבורא. כך יוכל לקבל את ההטבה שהובחטה לנו. החזרת השאלה לבורא היא גם עליית מלכות לבינה. מלכות היא צד הרצון שבאדם, שעולה ונכלל בניצוצות ההשפעה שהם צד הבורא שבבריאה.

כאשר בוראים את התכלית של האדם – היא צריכה להיות שלימה. איך נוכל להרגיש שלימות בעולם הזה שהוא מציאות לא מתוקנת? בשביל זה עשה הבורא שלימות זמנית שנקראת חסדים מכוסים.

אין נקרא שם "אדם" אלא על זכר ונקבה יחד, שזה נקרא קדושה.

רבי אלעזר מדבר איתם דברי קודש, ובקודש היה מרוכז, ופתאום אש הייתה מסבבת אותו (אש זה סימן למלכות או לבינה, או למלכות שעלתה אל הבינה).
רבי חייא ורבי חגאי כשראו זאת נבהלו ולאחר זמן מה הלכו להם.

עוד מלמדנו הזוהר הקדוש שכאשר ניתנה התורה לעם ישראל אמר הקב"ה למלאכים – עד עכשיו אתם לבדכם הייתם עימי, אבל עכשיו אין לכם אפשרות להתחבר איתי אלא ע"י המ"ן (הביקוש) שמעלים ישראל מלמטה.

כדאי לשמוע את השיעור המלא…