דף היומי בזהר הסולם – לך לך קכד-קכו (שיעור השקפה)

137

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams