דף היומי בזהר הסולם – לך לך קכז-קכט (שיעור השקפה)

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams