משולחן השבת – פרשת וירא

היום יום שני בשבת קודש – קצת משולחן השבת שעברה.

קראנו את פרשת "וירא" שם בלטו במיוחד הסיפורים על אברהם המקבל את פניהם של שלושת המלאכים ואחר כך המלאכים שמצילים את לוט. נציב המלח והבנות של לוט, ובסוף עקדת יצחק.

בשלושת המקרים המסופרים, אנו לומדים איך לעבוד עם מלאכים. קצת קשה לי להבין את עניין העבודה עם מלאכים. מסביר הרב אדם סיני כי מלאכים הם כוחות נפש. ואולי בעזרת הפירוש הזה נבין שכוחות הנפש באים לעזור לנו להבין את המקרים שקורים לנו ביום יום וכיצד לשייך אותם לבורא.

ובתוך כך, מהמעקב אחר סיפורי הפרשה נוכל ללמוד שהיכולת של אברהם לקבל עוברים ושבים – דהיינו מחשבות ורעיונות – היא שמקנה לנו מידה חדשה בנפשינו שהיא להרגיש אורח בעולמינו ואם אנחנו רק אורחים דהיינו יש מי שמארח אותנו ונותן לנו מים וחמסן ומזון ומגדל אותנו, נותן לנו להרגיש בבית. ומי שגדל בצילו של המלך, מבין שטוב שיש פירוט ותענוג ואהבה בעולמינו אבל בגלל שלא אנחנו מולכים, יהיו מצבים שנצטרך לוותר על תענוג או על ההבנה שלנו כדי שנתקדם למצב הבא הטוב יותר.

וזה מה שקרה בעקידת יצחק.

לסיכום – הבורא הוא המארח אותנו בעזרת המלאכים שעוזרים לנו להחזיר את המקרים לבורא עולם.

יום טוב