איך זוכים בשידוך אמיתי?

סיכום הזוהר היומי – מאת הרב עדיאל רוזנפלד:

הדף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך-לך, עמ' קכ"א-קכ"ג, מתוך שעורו של הרב אדם סיני שליט"א:

שאלה:
איך זוכים בשידוך אמיתי?

סיכום השיעור:

שידוך נעשה בין זכר לנקבה. צד הזכר הוא צד הבורא שבבריאה לעומת צד הנקבה שהיא צד הנברא. הבורא ברא את הנברא כדי שהנברא יגיע לקשר של דבקות, של אהבה, בינו לבין הבורא. אם אנחנו מצליחים לייצר קשר של אהבה הצלחנו במשימה של חיינו.

הבורא ברא את הבריאה בצורה של אור וכלי שבאים באחדות. לאחר מכן הפריד אותם ועשה את צד האור לבד ואת צד הכלי לבד. צד הכלי זה אנחנו, הנשמות. אנחנו נמצאים במציאות של הסתרה ולא מרגישים את אותה אחדות שקיימת בשורש נפשנו.

אם נזדכך ונעשה עבודה רוחנית אמתית, נקנה כלים דהשפעה, כלים של אהבה וכך נוכל לייצר את הקשר האמתי והנכון בינינו לבין בוראנו.

כך גם בין איש לאישה: הנשמות בעולם הרוחני הן נשמה של זכר ונקבה יחד, מחוברות. כאשר הן מגיעות לעולם הן נפרדות ואין את הרגש האחדות, שהיה קיים בעולם הרוחני. ההסתרה על האהבה והאחדות בין איש לאישה ובין אדם לנשמתו (הנשמה היא צד האישה שבנו), היא כדי שנוכל לבחור באהבה מצד עצמנו.

כאשר יש מציאות של הסתרה יש יותר אפשרות להתאמן בבחירה באהבה, בוויתור על כל תאוותינו ורצונותינו הפרטיים ויצירת קשר של אימון ואהבה מצד עצמנו. אהבה שלא מגיעה מבחירה של האדם היא בבחינת "אהבה חלוטה", קשר שמוביל אחר כך לשנאה ולא לחיבור אמתי.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם – שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו:

iw → he
סיכום