מהו הזמן החשוב ביום?

סיכום הזוהר היומי – מאת יוני כהן:

הדף היומי בזוהר הקדוש
פרשת לך-לך, עמודים קכד-קכו, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:
מהו אחד הזמנים החשובים ביותר של היממה ומהו מסמן בנפשו של האדם?

סיכום השיעור:

הזה"ק מספר לנו על ר' אבא ובנו שהגיעו לאכסניא וקמו ללמוד תורה בחצות לילה. כשהם קמו, ראו שגם בעל האכסניא קם ולומד עם שני בניו ודורש את הפסוק "חצות לילה אקום להודות לך".

ומסביר: בחצי הראשון של הלילה זו מציאות בה הדינים משוטטים בעולם, ואילו בחצות הקב"ה בא עם הפמליא שלו לגן עדן להשתעשע עם הצדיקים.

מצב של דינים הנו כזה בו מתעוררת הפרטיות של האדם ואין הוא מסוגל לפעול אותה ולהישאר מחובר לה'. זה לוקח אותו למקום של תאווה.

לעומת זאת- חצות לילה הוא זמן של המתקת הרצון עם רצון להשפיע, עם רצון לשיתוף. או אז האדם יכול לפעול את אותו רצון מבלי לפגוע בקשר שלו עם ה'.

לכן המקובלים עשו מזה סימן כ"כ חשוב לקום ללמוד את סודות התורה מחצות לילה ואילך, כי זו סגולה לבוא לקשר של אהבה ושיתוף עם השם.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם – שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: