שירי החברים – "שיר אהבה ודאי"

שירי החברים – "שיר אהבה ודאי"

לימוד הקבלה והזוהר הקדוש מגלים באדם כוחות נפש עצומים העומדים לו ברגעי האמת בהן הוא נדרש לעמוד איתן אל מול הסערה.

מילים: ניר לפידות
לחן: יצחק קלפטר

צלילי חליל מהצפונות של המשכן היה שולח
שיתף הוא את גופו הזך והקדושה סחפה הכול
חדל להיות כמו הצדפות אני רוצה אותך כמו סלע
אז הבטיח לא להיות, חסיד ג’ילה

כשמחשבות אותו שטפו, בעוז אחז במוט האוהל
אוזניו אטם הוא, לא לשמוע, לא לחוות עוד את הצליל
אתה חזק לחש, חסיד, אתה תפרוץ מאגו צר
והכבשים שתו בשוקת שבשביל

הו הו הו הו הו קול קורא ללמוד ללמוד
הו
הו הו הו הו קול קורא ללמוד ללמוד

וכשפרצו הדמיונות זכר את כל מה שהבטיח
את הברית אשר כרת עם האמת הנכספה
במחול שקוף בין קני הסוף, נכניס בחול גם את הרוח
החברים אחזו ידיים בסופה

וכשחזר על לימודו להעמיק את מוט האוהל
על היריעות של המשכן בצבעים מילים רקמה:
ברוך שובך אובד, אחוז היטב במוט האוהל
כי הצלחת להגיע ל”לשמה”.

הו הו הו הו הו קול קורא ללמוד ללמוד
הו
הו הו הו הו קול קורא ללמוד ללמוד