דף היומי בזהר הסולם – וירא יט-כא (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים י"ט-כ"א בפרשת וירא

אנחנו רוצים להבין את עניין ג' המלאכים בסיפורו של אברהם, שהם באו וגילו את השכינה הקדושה.

אנו שאלנו שאלה – ה' אומר למשה רבנו שהתגלה לאבות רק ב"א-ל שדי" ומשה הוא יתגלה בשם הויה. ועל זה שאלנו – הרי כתוב "וירא אליו הויה" משמע שכן התגלה אליו בשם הויה.
אלא שהתגלה לאבות בשם הויה אך מצד האחוריים של שם זה.

כאשר אדם רוצה להתקשר לבורא הוא צריך לתקן את רצונו. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא ברית כדי לקנות אמונה.
ברית היא הפרטים, והאמונה היא הכלל. כלומר צריך להתייגע בקיום הברית, ומתוך כך נזכה להרגשת האמונה.
האמונה באה מלמעלה, הברית באה מצד עבודת האדם.

אוהל זהו הלב של האדם, זהו רצונו. כתוב שאברהם יושב בפתח האוהל. כיצד נכנסים לאוהל? על ידי ברית.
כאשר אדם מוכן לקחת על עצמו ברית, ועומד במסגרת – הוא יכול להיכנס לאמונה אמיתית.
מהי הברית? לוותר על הפרטיות, שהיא בחינת מצרים, והיא בחינת העורלה.

כאשר ישנם ב' צדדים שרוצים להתחבר הם צריכים להתבטל אל ה"ביחד" המאחד ביניהם.
ההתחייבות ל"ביחד" היא זו המאפשרת להתחבר לחוק שאומר ש"קטן מתבטל בפני גדול", משום שאדם שמחשיב את היחד אזי זהו ערך גדול אצלו, וממלא הוא מוכן להתבטל בפני ערך זה.

איך ג' המלאכים שבאו אל אברהם באים ומגלים את השכינה?
הברית שעשה אברהם היא זו שמגלה את השכינה. למלאכים יש תפקידים בתוך עניין זה.
המלאכים היו – רפאל שבא לרפא את אברהם. מיכאל שבא לבשר לשרה שתלד את יצחק. גבריאל שבא להציל את לוט.

עד כאן היום… כדאי לשמוע את השיעור המלא..