דף היומי בזהר הסולם – וירא טז-יח (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים ט"ז-י"ח

מהו לראות את השכינה?
השכינה מייצגת קשר. קשר הוא מקום בין שניים שצריך לראות האדם מחוץ לעצמו.
כיצד ניתן לראות מקום זה? נביא יכול לראות.
כדי שאדם יוכל לאהוב הוא צריך קצת לצאת מעצמו.
כאשר אדם מסתכל רק על עצמו אינו יכול לבוא לקשר. למרות שלכאורה נראה שאדם שמכונס בתוך עצמו גם יכול להביא את כל-כולו לאהבה, אבל אין זה כך אלא כאשר אדם מסתכל רק על עצמו הוא לא יכול לבוא לקשר אמיתי.
כאשר אדם עוזב את עצמו – זה נקרא הארת הימין. מציאות זו דומה לחלום.
עם כל זה, רק כאשר האדם חוזר לעצמו לאחר שיצא מעצמו אל ראיית הקשר, הוא יכול להשיג ולהבין תובנות חדשות.

כאשר אדם מסתכל על דבר מסוים, חוזרים מן הדבר אל האדם מעין פוטונים. אם אדם מפרש נכון, בצורה של קשר נכון עם הדבר, אזי הוא רואה טוב.
כדי לראות את הדבר צריך לדעת ולראות את נקודת הקשר שלו לכלל.

אדם צריך להסתכל על החיים בצורה שיוצרת קשר נכון עם ה' יתברך, עם השכינה הקדושה.
העולם הזה הוא כמו חלום. איך פותרים אותו? על ידי חסדים של קו אמצעי.

עד כאן היום… כדאי לשמוע את השיעור המלא…