דף היומי בזהר הסולם – וירא כח-ל (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים כ"ח-ל', י' כסלו תשע"ה

מפגיש אותנו הזוהר הקדוש עם ידיעה שכולם יודעים את נכונותה אך לא מוכנים להשקיע למענה…
ר' אבא פתח: כתוב "מי יעלה בהר ה'? ומי יקום במקום קודשו?" בא וראה – כל בני העולם אינם רואים על מה הם נמצאים בעולם, כלומר, שאינם מסתכלים לדעת, לאיזה מטרה הם חיים בעולם. והימים הולכים מבלי לשוב. וכל אלו הימים, שבני אדם חיים בהם בעולם הזה, עולים ועומדים לפני הקב,, כי כולם נבראו, ויש להם מציאות ממשית, ומאין לנו שנבראו? כי כתוב ימים יוצרו.
הרי כולנו יודעים שהעולם הזה הוא עולם חולף ואינו נצחי. מעבר לעולם הזה יש עולם נצחי.
מה קורה כשאדם נפטר? התודעה הגשמית שלו נעלמת והנשמה נשארת בקיומה, ועולה למעלה.
מהי הדרך להגיע לגן עדן?
בדיוק לפי מה שרוצה האדם בעולם הזה. מה אתה רוצה עכשיו? הרצון שלך עכשיו הוא הבדיקה שלך לגבי מציאותך בעולם האמת.
אם האדם נמשך אחר הקב"ה ומשתוקק אחריו בעולם הזה – לאחר שנפטר נותנים לו להדבק בה'.
אבל אם אדם רוצה רק דברים זמניים, כגון בתים, כסף, כבוד, תאוות וכד' הרי שבעולם הבא לא יוכל להיות קרוב לה'.
לפי מה שאתה רוצה בעולם הזה – כך יהיה לך בעולם הבא.
שהרי מה נשאר לאחר שהאדם נפטר? מה שנשאר בנפש נשאר גם אחר הפטירה. הרצון של האדם זהו חלק מנפשו, לפי מה שרוצה זה מה שנשאר רשום בנפש, ולכן זה מה שנשאר לאחר שנפטר וזה יהיה חלקו בעולם הבא.
על כן בעולם הזה תפקידנו לאחד את רצוננו לרצון של דבקות בה' יתברך.
צריך להסתכל על הרצון כדבר מערכתי, ולהיות מוכן לשלם על כל מיני מרכיבים בדרך על מנת להגדיל את הרצון הכללי לדבקות בה'.
ברור לכולנו שאדם שלא מוכן לשלם על יוגורט במכולת, גם אם הוא מאד רוצה, הוא לא יוכל לקבלו. כך גם ברוחניות – חייבים להיות מכונים לשלם על הרוחניות.
כך גם בכל מקרה ומקרה – אם נהיה מסוגלים להחזיק את התודעה בזמן המקרה שכל מה שחשוב לנו זה הקשר לה', וכך נתייחס לכל מקרה, אז גם זאת תהיה תוצאת המקרה – הקרבה אל ה', בכל מקרה ולא משנה מה המקרה שקרה.

עד כאן היום… רצוי לשמוע את השיעור המלא…