מאמרי שמעתי אות ק"ע – ספר סופר סיפור

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

ספר סופר סיפור

שמעתי שנת תרח"צ

ספר, סופר, סיפור.
ספר נקרא כמו מטרם הבריאה.
סופר הוא בעל הספר. סופר הוא יחוד של סופר וספר, שצריכים לקבל בחינת סיפור. זאת אומרת, התורה עם הנותן התורה ביחד.