מאמרי שמעתי אות קס"ט – משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

בחינת משיח

שמעתי

יש בחינת:
משיח בן יוסף,
ומשיח בן דוד.
ושניהם צריכים להתאחד. ואז יש בהם השלימות האמיתי.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams