מאמרי שמעתי אות קס"ח – משה ושלמה

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

משה ושלמה

שמעתי ג' אייר תשי"א

משה ושלמה הוא בחינת פנים ואחוריים. במשה כתוב "וראית את אחורי".
מה שאם כן שלמה הוא בחינת פנים. ורק שלמה השתמש עם האחוריים של משה.
וזה סוד ש"שלמה" הוא אותיות "למשה".


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams