מאמרי שמעתי אות קע"ז – ברית מלח

190

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams