אגרות קודש – אגרת כ"ג שיעור א'

101

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams