אגרות קודש – הכל צפוי והרשות נתונה – אגרת ט"ו שיעור ב'

253

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams